Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BIELIZNATERMOAKTYWNA.COM.PL

 

OBOWIĄZUJE OD 25 MAJA 2018

Postanowienia ogólne

 

1. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności:

 

 1. Administrator – F.H CENTRUM SPORTU BEATA WŁODARCZYK NIP 9441764487 , adres poczty elektronicznej rodo@centrumsportu.eu

 

 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;

 

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 Celem Polityki Prywatności naszego Serwisu jest przede wszystkim przekazanie Ci informacji, o których mowa w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

 Zapewniamy, iż dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych, a w zwłaszcza zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto, dbamy by zbierane przez nas dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy sklep@centrumsportu.eu

 

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usług opisanych w Regulaminie Serwisu, w tym usługi udostępniania przez Administratora Treści w Serwisie, usługi wysyłki Newslettera, usługi dodawania komentarzy pod produktami oraz ich wyświetlania w Serwisie, usługi kontaktu z Administratorem przy pomocy formularza kontaktowego, usługi prowadzenia i obsługi konta, usługi zakupu produktów oferowanych w Serwisie,

 

b) na podstawie 6 ust. 1 lit b) RODO w celu realizacji umów zawieranych między Użytkownikiem a Administratorem w ramach sklepu internetowego dostępnego w Serwisie, w tym obsługa reklamacji;

 

c) na podstawie 6 ust. 1 lit b) RODO w celu realizacji wszelkich innych umów zawieranych między Administratorem oraz Użytkownikiem w ramach lub w związku z Serwisem, przy czym (1) przetwarzanie o którym mowa w punktach od 1-3 powyżej obejmuje zarówno podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą jak i wykonanie umowy i odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów, (2) podanie przez Użytkownika danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów (dane oznaczone jako obligatoryjne) jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją niepodania wymaganych obligatoryjnie danych jest brak zawarcia umowy lub co najmniej odmowa jej wykonania ze strony Administratora za którą nie ponosi odpowiedzialności;

 

d) na podstawie 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów o grach hazardowych (w zakresie loterii promocyjnych),

 

e) na podstawie 6 ust. 1 lit. f ) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
 • prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 • marketing produktów i usług własnych Administratora,
 • marketing w ramach Newslettera wysyłanego do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie,
 • promocja marki w ramach portali społecznościowych,
 • dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu;
 • prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu,
 • śledzenie ruchu w ramach strony Serwisu,

powyższe również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii

 

f) na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z ww. podstaw prawnych przetwarzania danych, w szczególności obejmuje to przetwarzanie danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników przy okazji rejestracji konta lub dokonywania zakupów dobrowolnie (takich które nie są obligatoryjne) czy przetwarzanie w związku z przeprowadzaniem postępowań rekrutacyjnych; udzielenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne; udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

Każdy Użytkownik ma prawo:

 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane, w jakim zakresie oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu;

prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli w ocenie Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

2. Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez:

 1. pisemny wniosek wysłany na adres Administratora
 2. drogą mailową na adres:  rodo@centrumsportu.eu

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: F.H Centrum Sportu Węgrzce Wielkie 720, 32-002 Węgrzce Wielkie , Polska

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel